فن تابلویی مدل20*20 بلبرینگی Common Wealth

الکترو وزیری

فن تابلویی مدل17*15 بلبرینگی Common Wealth

الکترو وزیری

فن تابلویی مدل 15*15 بلبرینگی Common Wealth

الکترو وزیری

فن تابلویی مدل 12*12 بلبرینگی Common Wealth

الکترو وزیری

فن تابلویی مدل 12*12 بوشی Common Wealth

الکترو وزیری

مولتی ترن - Bourns

الکترو وزیری

ترموسوئیچ مدل تخت متفرقه

الکترو وزیری

پتانسیومتر مدل قرمز A.E.C

الکترو وزیری

ترموسوئیچ مدل قابلمه ای متفرقه

الکترو وزیری

ترموسوئیچ مدل پیچی متفرقه

الکترو وزیری

پتانسیومتر - Common Wealth

الکترو وزیری

وریستور - Common Wealth

الکترو وزیری

پل دیود KPBC 35-10 - SEP

الکترو وزیری

رلهSSR مدل Solid state Fotek

الکترو وزیری