رله کنترل حرارت 220 ولت قابل تنظیم شراک

پرشین پیشرانه

فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر شراک

پرشین پیشرانه

فیوز مینیاتوری 100آمپر15 کیلو تیپ C شراک

پرشین پیشرانه

فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر شراک

پرشین پیشرانه

فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر شراک

پرشین پیشرانه

فیوز مینیاتوری 20 آمپر 10 کیلو DC شراک

پرشین پیشرانه

فیوز مینیاتوری 25 آمپر 6 کیلو سری B شراک

پرشین پیشرانه

فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر شراک

پرشین پیشرانه

فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر شراک

پرشین پیشرانه

فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر سری شراک

پرشین پیشرانه

فیوز مینیاتوری تک فاز 80 آمپر شراک

پرشین پیشرانه

فیوز مینیاتوری تک فاز 80 آمپر شراک

پرشین پیشرانه

فیوز مینیاتوری چهار فاز 32 آمپر شراک

پرشین پیشرانه