ترموستات فن (Thermostat Fan) Ariel Technology

دما مبنا پارسیا

هیدروستات (Mechanical hygrostat) Ariel Technology

دما مبنا پارسیا

فن فیلتر 10 (4inch Fan Filter) Ariel Technology

دما مبنا پارسیا

ترموستات هیتر (Thermostat Heater) Ariel Technology

دما مبنا پارسیا

فن فیلتر 16 (6inch Fan Filter) Ariel Technology

دما مبنا پارسیا

فیلتر 10 (4inch Exhaust Filter) Ariel Technology

دما مبنا پارسیا

فن فیلتر 20 (8inch Filter) Ariel Technology

دما مبنا پارسیا

فیلتر 16 (6inch Exhaust Filter) Ariel Technology

دما مبنا پارسیا

فن فیلتر 26 (10inch Fan Filter) Ariel Technology

دما مبنا پارسیا

فیلتر 20 (8inch Exhaust Filter) Ariel Technology

دما مبنا پارسیا

فن فیلتر 32 (12inch Fan Filter) Ariel Technology

دما مبنا پارسیا

فیلتر 26 (10inch Exhaust Filter) Ariel Technology

دما مبنا پارسیا

فیلتر 32 (12inch Exhaust Filter) Ariel Technology

دما مبنا پارسیا

آدرس : تهران -خیابان اشرفی اصفهانی -خیاان باهنر-پلاک 228 طیقه سوم واحد 9
نام مدیر: دما مبنا پارسیا
تلفن: 02144953239
فکس: 02144952450
شماره همراه: 09123245289

نام شرکت : دما مبنا پارسیا

تلفن همراه :09123245289

لطفا جهت ثبت درخواست کالا وارد حساب کاربری خود شوید و یا به صورت رایگان ثبت نام کنید