سنسور پرده نوری REER

فرانگارتبریز

سنسور نوری استوانه ای میکرو دتکتور

فرانگارتبریز

سنسور مدل TL46 دیتالاجیک

فرانگارتبریز

سنسور نوری مدل S8 دیتالاجیک

فرانگارتبریز

کلید حرارتی مدل 4و6 آمپر هیوندای

نیکان صنعت

کلید حرارتی مدل 2و4 آمپر هیوندای

نیکان صنعت

پرده نوری LIGHT CURTAINS بیداک

بازرگانی نیک آرا

پرده نوری LIGHT CURTAINS بیداک

بازرگانی نیک آرا

پرده نوری LIGHT CURTAINS بیداک

بازرگانی نیک آرا

کنتاکت کمکی مدل TBEZBE101 تکامل صنعت

تکامل صنعت

کنتاکت کمکی مدل TB5ZBE102 تکامل صنعت

تکامل صنعت

شستی دو طرف قطر 30 مدلC3SNL-F3 CNTD

آژند برق

کلید یک طرف قطر 30 مدل C3SNL-F2 CNTD

آژند برق

شستی استارت قطر 30 مدلC3PNF CNTD

آژند برق