مبدل سری CN آتونیکس

حمید الکتریک

مبدل دما مدل PT100 اشنایدر

حمید الکتریک

کنترلر فرآیند مدل kpn5300-000 آتونیکس

حمید الکتریک

کنترلر فرآیند مدل KPN5500-000 آتونیکس

حمید الکتریک

مبدل سنسور ( سیگنال ) CTC اکوسنس

کنترل و اتوماسیون صنعتی فاروس

مبدل ولتاژ جریان دو طرفه CZ2083.A شنژو

کالای برق امیر محمد

مبدل سریال به LAN HMCE-103 هانیانگ

کالای برق امیر محمد

مبدل RS485/422 به RS232 CV310 هانیانگ

کالای برق امیر محمد

مبدل RS485/422 به RS232 CV300 هانیانگ

کالای برق امیر محمد