مولتی ترن - Bourns

الکترو وزیری

ترموسوئیچ مدل تخت متفرقه

الکترو وزیری

پتانسیومتر مدل قرمز A.E.C

الکترو وزیری

ترموسوئیچ مدل قابلمه ای متفرقه

الکترو وزیری

ترموسوئیچ مدل پیچی متفرقه

الکترو وزیری

ولت متر تک فاز مدل VDM-H نمانور

بازاربرق

فانکشن ژنراتور مدل FG-2003 لوترون

درخشش الکتریک بین الملل

پتانسیومتر - Common Wealth

الکترو وزیری

کولیس دیجیتال مدل 1108 Insize

ابزار دقیق بهروز

کولیس دیجیتال آکاد مدل 118 Accud

ابزار دقیق بهروز

کولیس ورنیه ای آکاد مدل 129 Accud

ابزار دقیق بهروز

کولیس عمق سنج دو قلاب دیجیتال Accud

ابزار دقیق بهروز

کولیس دیجیتال آکاد مدل 111 Accud

ابزار دقیق بهروز

پمپ دستی پنوماتیکی مدل 407123 Extech

ابزار دقیق بهروز

سرعت سنج باد هات وایر مدل 740 Marmonix

ابزار دقیق بهروز

نویزدوزیمتر مدل 8925 Az

ابزار دقیق بهروز

نویز دوزیمتر مدل 200 Kimo

ابزار دقیق بهروز