تجهیزات اتوماسیون Turck

فرانگارتبریز

اینورتر کنترل دور موتور اشنایدر

درخشش الکتریک بین الملل

جعبه کلید روکار مدل 3 خانه CNTD

آژند برق

موتور Process Performance آ ب ب

کنترل دینامیک پارس

موتور General Performance آ ب ب

کنترل دینامیک پارس

موتور Brake آ ب ب

کنترل دینامیک پارس

موتور مدل Flame آ ب ب

کنترل دینامیک پارس

موتور Non Sparking آ ب ب

کنترل دینامیک پارس

موتور DC آ ب ب

کنترل دینامیک پارس

اتصال دهنده سبک پیکو M8 بیداک

بازرگانی نیک آرا

اتصال دهنده سبک یورو M12 بیداک

بازرگانی نیک آرا

دیود تکی 25A / 600V مدل DSI17-16A فوجی

مدیالایت

درایو مدل VLT2800 - ایمن کنترل دینامیک

ایمن کنترل دینامیک

درایو مدل VACON 20 cold plate - ایمن کنترل دینامیک

ایمن کنترل دینامیک

درایو MICRO FC51 دانفوس

ایمن کنترل دینامیک

درایو 20 VACON دانفوس

ایمن کنترل دینامیک

درایو FC 301 دانفوس

ایمن کنترل دینامیک

درایو وکن ( وکون ) مدل 20 ایکسVACON 20x دانفوس

ایمن کنترل دینامیک

درایو مدل FC 302 دانفوس

ایمن کنترل دینامیک

درایو VACON 100 X دانفوس

ایمن کنترل دینامیک

درایو AQUA - FC202 دانفوس

ایمن کنترل دینامیک

درایو وکن VACON 100 FLOW دانفوس

ایمن کنترل دینامیک

درایو HVAC - FC102 دانفوس

ایمن کنترل دینامیک

درایو vacon 100 hvac دانفوس

ایمن کنترل دینامیک

درایو Hvac Basic - FC101 دانفوس

ایمن کنترل دینامیک

درایو وکن VACON 100 INDUSTRIAL دانفوس

ایمن کنترل دینامیک

درایو VACON NXP Grid Converter دانفوس

ایمن کنترل دینامیک

درایو Vacon NXP Liquid Cooled دانفوس

ایمن کنترل دینامیک