جعبه مدل نقشه بزرگ رو الکتریک

روالکتریک

کنجی ریتال مدل 0506 رو الکتریک

روالکتریک

مقاومت ریتال مدل 0507 رو الکتریک

روالکتریک

ساخت تابلو برق کاسپین - آ ب ب

الکترو آ.ب.ب

S71500 مدل 6ES7522-5HF00-0AB0 زیمنس

سیماتک ایرانیان

پی ال سی S71200 مدل 6ES7214-1BG40-0XB0 زیمنس

سیماتک ایرانیان

پی ال سی S71200 مدل 6ES7217-1AG40-0XB0 زیمنس

سیماتک ایرانیان

پی ال سی S7 400 مدل 6ES7403-1JA11-0AA0 زیمنس

سیماتک ایرانیان

پی ال سی S7 400 مدل 6ES7407-0KA02-0AA0 زیمنس

سیماتک ایرانیان

پی ال سی S7 400 مدل 6ES7414-2XK05-0AB0 زیمنس

سیماتک ایرانیان

پی ال سی S7 400 مدل 6ES7422-1HH00-0AA0 زیمنس

سیماتک ایرانیان

پی ال سی S71500 مدل 6ES7441-2AA05-0AE0 زیمنس

سیماتک ایرانیان

پی ال سی S7-300 مدل 6ES7313-5BG04-0AB0 زیمنس

سیماتک ایرانیان

پنل اچ ام آی مدل 6AV2125-2JB03-0AX0 زیمنس

سیماتک ایرانیان

پنل اچ ام آی مدل 6AV2125-2GB23-0AX0 زیمنس

سیماتک ایرانیان

پنل اچ ام آی مدل 6AV2125-2JB23-0AX0 زیمنس

سیماتک ایرانیان

پنل اچ ام آی مدل 6AV2124-1GC01-0AX0 زیمنس

سیماتک ایرانیان

پنل اچ ام آی مدل 6AV2124-2DC01-0AX0 زیمنس

سیماتک ایرانیان

پنل اچ ام آی مدل 6AV2123-2MB03-0AX0 زیمنس

سیماتک ایرانیان

هیتر تابلویی 60 وات - بنیس کمپانی

بنیس کمپانی

هیتر تابلویی 100 وات - بنیس کمپانی

بنیس کمپانی

هیتر تابلویی 150 وات - بنیس کمپانی

بنیس کمپانی

هیتر تابلویی 200 وات - بنیس کمپانی

بنیس کمپانی

پی ال سی S7-1200 مدل 6ES7214-1AG40-0XB0 زیمنس

سیماتک هوشمند

پی ال سی S7-1200 مدل 6ES7221-1BH32-0XB0 زیمنس

سیماتک هوشمند

پی ال سی S7-1200 مدل 6ES7231-5ND32-0XB0 زیمنس

سیماتک هوشمند

کارت حافظه مدل 6ES7954-8LE02-0AA0 زیمنس

سیماتک هوشمند

کارت حافظه مدل 6ES7954-8LF02-0AA0 زیمنس

سیماتک هوشمند

کارت حافظه مدل 6ES7954-8LL02-0AA0 زیمنس

سیماتک هوشمند

کارت حافظه مدل 6ES7954-8LP02-0AA0 زیمنس

سیماتک هوشمند

پی ال سی S7-200 مدل 6ES7221-1BH22-0XA0 زیمنس

سیماتک هوشمند