رله حفاظتی REER

کاربر گرامی ! لطفا جهت اطلاع از قیمت به بخش درخواست کالا در همین صفحه مراجعه کنید
لطفا جهت ثبت درخواست کالا وارد حساب کاربری خود شوید و یا به صورت رایگان ثبت نام کنید
نظرات کاربران
افزودن نظر

رله حفاظتی REER

رله حفاظتی چیست؟

رله حفاظتی دستگاههایی هستند که با قطع مدار و باز کردن کلیدهای قدرت ،کار حفظ کالاها و سیستم ها و دستگاههای سیستم توان در برابر آسیب و اتصال را انجام م یدهند .

به عبارت دیگر وظیفه به وسیله رله حفاظتی محل وقوع عیب از شبکه جداسازی می شود و سایر قسمت های سالم شبکه به کار خود ادامه می دهند و ثبات و پایداری شبکه حفظ می شود اگر رله ها را از نظر اتصال به شبکه دسته بندی کنیم دو نوع رله خواهیم داشت :

رله حفاظتی اولیه : در این نوع رله سیم پیچی تحریک شوند رله مستقیما د رمدار دارد پیگرد بدون ترانس جریان یا ولتاژ

رله حفاظتی ثانویه: در این نوع رله سیم پیچ تحریک شونده از سیم پیچ ثانویه ترانس جریان یا ولتاژ شبکه ای که محافظت می کند تغذیه می گردد

آنچه در رله حفاظتی مهم است پارامترهای زیر می باشد :

سرعت عملکرد: میانگین زمانی بین تشخیص خطا و نشان دادن عکس العمل مناسب از سمت رله حفاظتی .

حساسیت : حداقل جریانی که رله نسبت به آن واکنش دارد

پایداری : عکس العمل درست رله حفاظتی در برابر کلیه خطاهای رخ داده در محدوده حفاظتی آن

تشخیص و انتخاب در شرایط خطا : تشخیص درست قسمت معیوب و جداسازی آن در شبکه

حفاظت از سیستم های الکتریکی بسیار حائز اهمیت باشد .

از این رد کمپانی های زیادی در دنیا در زمینه طراحی و ساخت رله های حفاظتی مشغول فعالیت هستند.