سنسور نوری استوانه ای میکرو دتکتور

فرانگارتبریز

سنسور مدل TL46 دیتالاجیک

فرانگارتبریز

سنسور نوری مدل S8 دیتالاجیک

فرانگارتبریز

کنتاکتور مدل 225 آمپر هیوندای

نیکان صنعت

کنتاکتور مدل 115 آمپر هیوندای

نیکان صنعت

کنتاکتور مدل 100 آمپر هیوندای

نیکان صنعت

کنتاکتور مدل 75 آمپر هیوندای

نیکان صنعت

کنتاکتور مدل 40 آمپر هیوندای

نیکان صنعت

کنتاکتور مدل 32 آمپر هیوندای

نیکان صنعت

کنتاکتور مدل 25 آمپر هیوندای

نیکان صنعت

کنتاکتور مدل 18 آمپر هیوندای

نیکان صنعت

کنتاکتور مدل 9 آمپر هیوندای

نیکان صنعت

کلید حرارتی مدل 4و6 آمپر هیوندای

نیکان صنعت

کلید حرارتی مدل 2و4 آمپر هیوندای

نیکان صنعت

کنتاکت کمکی مدل TBEZBE101 تکامل صنعت

تکامل صنعت

کنتاکت کمکی مدل TB5ZBE102 تکامل صنعت

تکامل صنعت