اینترفیس چیست؟

اینترفیس چیست؟

اینترفیس یا مبدل صنعتی ابزاری است که در سیستم های کنترل صنعتی برای تقویت، تبدیل و ایزولاسیون سیگنال های آنالوگ، دیجیتال، سریال و قدرت به کار گرفته می شود.

یک اینترفیس به طور کلی شامل سه جزء اصلی می باشد که عبارت اند از: ورودی، خروجی و تغذیه.

 در قسمت ورودی و خروجی سیگنال های متنوعی قرار می گیرد که از جمله آن ها می توان، سیگنال های جریانی، ولتاژی، مقاومتی، دما، پالس و سریال را نام برد.

 

ویژگی های اینترفیس:

در زیر برخی از ویژگی های مهم یک قطعه اینترفیس را بیان می کنیم:

یکی از نکات مهم درباره ی سه جزء اصلی یک اینترفیس ایزولاسیون بخش ها نسبت به هم می باشد. ایزولاسیون به معنای جداسازی هریک از این ناحیه ها از لحاظ الکتریکی می باشد؛ به این مفهوم که اگر احیاناً در قسمت خروجی جریان بیش از حد مجاز باشد و یا اتصال کوتاهی رخ دهد این رخداد منجر به آسیب رساندن به تجهیزاتی که به ورودی وصل شده اند نگردد. ایزوله سازی می تواند بین هر یک از این سه ناحیه به تفکیک یا در هر سه ناحیه به صورت همزمان صورت گیرد.

 یکی دیگر از مباحث مهم در مورد اینترفیس ها بحث تقویت سیگنال است. در برخی از موارد در صنعت به دلیل بعد مسافت، افت پتانسیل ایجاد شده باعث تضعیف سیگنال می شود که در این موارد از تقویت کننده (Repeater یا Amplifier) استفاده می شود.

همچنین گاهی لازم است از یک سیگنال در دو جای مختلف استفاده شود که در این مواقع برای تولید دو سیگنال مشابه از دو برابر کننده (Splitter یا Duplicator) استفاده می شود.

کاربرد دیگر اینترفیس ها در تبدیل یک سیگنال استاندارد به سیگنال استاندارد دیگر (هر سیگنال مورد نیاز) است که در این موارد از مبدل ها (Converter) استفاده می شود.

 

#برق مارکت

نوشتن یک نظر

نظر