بنیس کمپانی


مدیریت: حامد نحوی مقدم

بنیس کمپانی

بنیس کمپانی با بیش از یک دهه تجربه علمی و عملی در زمینه کارشناسی و واردات و فروش انواع هواکشهای صنعتی،سانتریفیوژها و فن های تابلویی هواکش های خانگی ،فن های کامپیوتری با هدف تامین بخشی از نیازهای بازار و مصرف کنندگان محترم مشغول فعالیت می باشد .

بنیس کمپانی علاوه بر آشنایی کامل و ارتباط با تمامی برندهای معتبر داخلی و خارجی تولید فن های تابلویی و کامپیوتری و هواکشهای صنعتی و هواکش های خانگی در بازار داخلی آمادگی خود را جهت ارائه بهترین خدمات از کارشناسی تا واردات و فروش با بهترین کیفیت اعلام می دارد با دریافت مشاوره از بنیس کمپانی تجربه یک خرید خوب را امتحان کنید.

 

فیلتر فن

فن های تابلویی در تابلو برق ها جهت خنک کردن قطعات الکتریکی بکار می رود . این فن های تابلویی در کابین های آسانسور و قطعات کامپیوتری از جمله دستگاههایی که مادربرد دارند بکار می رود در تابلو برق و دستگاههایی که داخل آنها از قطعات الکتریکی زیادی استفاده شده است وجود فن های تابلویی یکی از الزامات می باشد .

فن از مجموع  موتور ،پروانه و بدنه تشکیل شده که بسته به نوع موتور به دو نوع ADو DC تقسیم می شوند .

فن نقش خنک کنندگی و خروج هوای گرم از داخل محفظه و انتقال به بیرون دستگاه را بر عهده دارد.

 

فن

فن های تابلویی در تابلو برق ها جهت خنک کردن قطعات الکتریکی بکار می رود . این فن های تابلویی در کابین های آسانسور و قطعات کامپیوتری از جمله دستگاههایی که مادربرد دارند بکار می رود در تابلو برق و دستگاههایی که داخل آنها از قطعات الکتریکی زیادی استفاده شده است وجود فن های تابلویی یکی از الزامات می باشد .

فن از مجموع  موتور ،پروانه و بدنه تشکیل شده که بسته به نوع موتور به دو نوع ADو DC تقسیم می شوند .

فن نقش خنک کنندگی و خروج هوای گرم از داخل محفظه و انتقال به بیرون دستگاه را بر عهده دارد.

 

فن RH19L-2EP.W6.1R

فن های تابلویی در تابلو برق ها جهت خنک کردن قطعات الکتریکی بکار می رود . این فن های تابلویی در کابین های آسانسور و قطعات کامپیوتری از جمله دستگاههایی که مادربرد دارند بکار می رود در تابلو برق و دستگاههایی که داخل آنها از قطعات الکتریکی زیادی استفاده شده است وجود فن های تابلویی یکی از الزامات می باشد .

فن از مجموع  موتور ،پروانه و بدنه تشکیل شده که بسته به نوع موتور به دو نوع ADو DC تقسیم می شوند .

فن نقش خنک کنندگی و خروج هوای گرم از داخل محفظه و انتقال به بیرون دستگاه را بر عهده دارد.

 

فن 170B2C-A01

فن های تابلویی در تابلو برق ها جهت خنک کردن قطعات الکتریکی بکار می رود . این فن های تابلویی در کابین های آسانسور و قطعات کامپیوتری از جمله دستگاههایی که مادربرد دارند بکار می رود در تابلو برق و دستگاههایی که داخل آنها از قطعات الکتریکی زیادی استفاده شده است وجود فن های تابلویی یکی از الزامات می باشد .

فن از مجموع  موتور ،پروانه و بدنه تشکیل شده که بسته به نوع موتور به دو نوع ADو DC تقسیم می شوند .

فن نقش خنک کنندگی و خروج هوای گرم از داخل محفظه و انتقال به بیرون دستگاه را بر عهده دارد.

 

هواکش فلزی بدون قاب

فن های تابلویی در تابلو برق ها جهت خنک کردن قطعات الکتریکی بکار می رود . این فن های تابلویی در کابین های آسانسور و قطعات کامپیوتری از جمله دستگاههایی که مادربرد دارند بکار می رود در تابلو برق و دستگاههایی که داخل آنها از قطعات الکتریکی زیادی استفاده شده است وجود فن های تابلویی یکی از الزامات می باشد .

فن از مجموع  موتور ،پروانه و بدنه تشکیل شده که بسته به نوع موتور به دو نوع ADو DC تقسیم می شوند .

فن نقش خنک کنندگی و خروج هوای گرم از داخل محفظه و انتقال به بیرون دستگاه را بر عهده دارد.