اشنایدر

اشنایدرالکتریک

شرکت اشنایدر الکتریک در سال 1836 بدست جوزف اوژن اشنایدر راه اندازی و در سال 1981 گسترش یافت .

اشنایدر الکتریک جزئی از لیست فورچون جهانی 500 است و در و... بیشتر

اشنایدر