هنوز محصولی در این صفحه قرار نگرفته است


خرید سانترال از فروشگاه اینترنتی برق مارکت


سانترال

به علت وجود مشکلاتی از قبیل محدودیت واگذاری خطوط آزاد تلفن از طرف شرکت های مخابراتی و ملاحظات اقتصادی تلفن های سانترال جای خود را در بازار هدف باز کرد. در یک سیستم سانترال تعدادی خط آزاد در پورت ورودی به تعداد بیشتری خط داخلی در پورت خروجی تبدیل میشود که این امر موجب بهینه سازی استفاده از خطوط تلفن خصوصا در نقاط شلوغ شهر یا مراکز امنیتی بوجود می آورد.

در یک سیستم سانترال تلفن تعدادی خط تلفن در پورت ورودی قرار میگیرند و با یک نسبت منطقی به پورت های خروجی تبدیل میشوند

Powered By AfrangArt.com . TISS CMS 2.5