فروشگاه های ارائه دهنده
  • درخشش الکتریک بین الملل
  • میکرومکس الکترونیک
  • شیوا امواج
  • الکترو فاروس
گروه ها
  • تجهیزات اتوماسیون صنعتی
  • اندازه گیری و ابزاردقیق
زیرگروه
  • تایمر
رنگ ها
قیمت ها

نام محصول | چیدمان فقط نمایش کالاهای با قیمت


خرید تایمر ، تایمر دیجیتال و تایمر آنالوگ از فروشگاه اینترتی برق مارکت


تایمر

تایمر یک دستگاه اندازه گیری است که برای اندازهگیری بازه های زمانی کاربرد دارد. به زمانسنجهایی که از صفر شروع به اندازهگیری زمان میکنند معمولاً کرنومتر گفته میشود .تایمرها در دو نوع تایمر آنالوگ و تایمر دیجیتال ساخته میشوند که امروزه نوع دیجیتال آن کاربرد بیشتری دارد. اما تایمرها معمولاً یک بازه زمانی مشخص شده را تا صفر میشمارند. کلیدهای زماندار که دارای سازوکارهای اندازهگیری زمانی برای فعالسازی یک کلید هستند نیز گاهی تایمر نامیده میشوند. ساختار استفاده شده در زمانسنج ها ممکن است مکانیکی یا الکترومکانیکی یا کاملاً الکترونیکی (با استفاده از شمارش سیکلهای یک نوسانساز) باشد. قابلیت زمانسنجی ممکن است توسط یک نرمافزار فراهم شده باشد که در این صورت برنامه نوشته شده برای این کار تایمر نامیده میشود .

 

Powered By AfrangArt.com . TISS CMS 2.5