میلی کلمپ آمپرمتر DL-9954

میلی کلمپ آمپرمتر DL-9954 LUTRON

670000 تومان
کلمپ آمپر متر AC/DC  CM-9940

کلمپ آمپر متر AC/DC CM-9940 LUTRON

290000 تومان
کلمپ آمپرمتر True RMS  CM-9930R

کلمپ آمپرمتر True RMS CM-9930R LUTRON

575000 تومان
کلمپ آمپر متر مدل 6165

کلمپ آمپر متر مدل 6165 LUTRON

450000 تومان
کلمپ آمپرمتر  مدل 6155C

کلمپ آمپرمتر مدل 6155C LUTRON

510000 تومان
پاور آنالایزر تکفاز DW6090

پاور آنالایزر تکفاز DW6090 LUTRON

1520000 تومان
وات متر تکفاز DW6060

وات متر تکفاز DW6060 LUTRON

درخشش الکتریک بین الملل
توالی سنج فاز مدل RT616

توالی سنج فاز مدل RT616 LUTRON

280000 تومان