مولتی ترن  -

مولتی ترن - Bourns

الکترو وزیری
ترموسوئیچ مدل تخت

ترموسوئیچ مدل تخت متفرقه

الکترو وزیری
پتانسیومتر مدل قرمز

پتانسیومتر مدل قرمز A.E.C

الکترو وزیری
ترموسوئیچ مدل قابلمه ای

ترموسوئیچ مدل قابلمه ای متفرقه

الکترو وزیری
ترموسوئیچ مدل پیچی

ترموسوئیچ مدل پیچی متفرقه

الکترو وزیری
کنترلر دما  همراه با سنسور

کنترلر دما همراه با سنسور ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
ترمومتر لیزری  1200 درجه

ترمومتر لیزری 1200 درجه MASTECH

درخشش الکتریک بین الملل
ترمومتر لیزری  850 درجه

ترمومتر لیزری 850 درجه MASTECH

درخشش الکتریک بین الملل
ترمومتر لیزری  مدل 537 درجه

ترمومتر لیزری مدل 537 درجه MASTECH

درخشش الکتریک بین الملل
ترمومتر لیزری مدل  مدل MS65

ترمومتر لیزری مدل مدل MS65 MASTECH

درخشش الکتریک بین الملل
ترموستات آنلی   1200 درجه

ترموستات آنلی 1200 درجه ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
کنترلر رطوبت مدل همراه با سنسور

کنترلر رطوبت مدل همراه با سنسور ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
ترموستات 400 درجه مدل AT01-400K

ترموستات 400 درجه مدل AT01-400K ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
کالیبراتور جریان/ ولتاژ MASTEC مدل جریان/ولتاژ

کالیبراتور جریان/ ولتاژ MASTEC مدل جریان/ولتاژ MASTECH

درخشش الکتریک بین الملل
 آمپر مترمولتی  مدل AA-MAS

آمپر مترمولتی مدل AA-MAS ATBIN

درخشش الکتریک بین الملل
کنترلر بار سه فاز   مدل AA-LCS

کنترلر بار سه فاز مدل AA-LCS ATBIN

درخشش الکتریک بین الملل
آمپرمتر مستقیم مدل مدل AA-DAS

آمپرمتر مستقیم مدل مدل AA-DAS ATBIN

درخشش الکتریک بین الملل
خط کش آنالوگ  القایی

خط کش آنالوگ القایی Turck

فرانگار
فانکشن ژنراتور مدل FG-2003

فانکشن ژنراتور مدل FG-2003 LUTRON

درخشش الکتریک بین الملل