مولتی ترن  -

مولتی ترن - Bourns

الکترو وزیری
ترموسوئیچ مدل تخت

ترموسوئیچ مدل تخت متفرقه

الکترو وزیری
پتانسیومتر مدل قرمز

پتانسیومتر مدل قرمز A.E.C

الکترو وزیری
ترموسوئیچ مدل قابلمه ای

ترموسوئیچ مدل قابلمه ای متفرقه

الکترو وزیری
ترموسوئیچ مدل پیچی

ترموسوئیچ مدل پیچی متفرقه

الکترو وزیری
ولت متر تک فاز  مدل  VDM-H

ولت متر تک فاز مدل VDM-H نمانور

بازاربرق
کنترلر دما  همراه با سنسور

کنترلر دما همراه با سنسور آنلی

درخشش الکتریک بین الملل
فانکشن ژنراتور مدل FG-2003

فانکشن ژنراتور مدل FG-2003 لوترون

درخشش الکتریک بین الملل
آمپرمتر  مدل  48*48 آمپر

آمپرمتر مدل 48*48 آمپر میکرومکس

اکولایت
پتانسیومتر -

پتانسیومتر - Common Wealth

الکترو وزیری
کولیس دیجیتال مدل  1108

کولیس دیجیتال مدل 1108 Insize

ابزار دقیق بهروز
کولیس دیجیتال آکاد  مدل 118

کولیس دیجیتال آکاد مدل 118 Accud

ابزار دقیق بهروز