مبدل   سری CN

مبدل سری CN آتونیکس

حمید الکتریک
مبدل دما  مدل PT100

مبدل دما مدل PT100 اشنایدر

حمید الکتریک
کنترلر فرآیند   مدل kpn5300-000

کنترلر فرآیند مدل kpn5300-000 آتونیکس

حمید الکتریک
 کنترلر فرآیند  مدل KPN5500-000

کنترلر فرآیند مدل KPN5500-000 آتونیکس

حمید الکتریک
مبدل سریال به LAN مدل HMCE-103

مبدل سریال به LAN مدل HMCE-103 شنژو

هانیانگ