سنسور 36 درجه  -

سنسور 36 درجه - نامین نور

نامیران
سنسور  مدل حرکتی

سنسور مدل حرکتی کاوه

23600 تومان
فتوسل  مدل 20 آمپر

فتوسل مدل 20 آمپر کاوه

16000 تومان
سنسور  مدل حرکتی

سنسور مدل حرکتی کاوه

23600 تومان
فتوسل مدل 20 آمپر

فتوسل مدل 20 آمپر کاوه

16000 تومان
سنسور ورودی مدل AT03-PT100

سنسور ورودی مدل AT03-PT100 ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
فتوسل  مدل 10 آمپر

فتوسل مدل 10 آمپر کاوه

11500 تومان
فتوسل  مدل 10 آمپر

فتوسل مدل 10 آمپر کاوه

11500 تومان
فتوسل 25 آمپر

فتوسل 25 آمپر میکرومکس

17000 تومان
سنسور مدل حرکتی

سنسور مدل حرکتی کاوه

23600 تومان
فتوسل مدل 10 آمپر

فتوسل مدل 10 آمپر کاوه

18600 تومان
سنسور سقفی روکار تک سنسور

سنسور سقفی روکار تک سنسور شیله

الکتروکوپا
سنسور دیواری روکار

سنسور دیواری روکار شیله

الکتروکوپا
سنسور دیواری توکار

سنسور دیواری توکار شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی رو کار سه سنسور

سنسور سقفی رو کار سه سنسور شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی توکار-متحرک

سنسور سقفی توکار-متحرک شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی توکار

سنسور سقفی توکار شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی توکار-سه سنسور

سنسور سقفی توکار-سه سنسور شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی روکار تک سنسور

سنسور سقفی روکار تک سنسور شیله

الکتروکوپا
سنسور فرکانسی توکار

سنسور فرکانسی توکار شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی ماکروویو روکار

سنسور سقفی ماکروویو روکار شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی حضور روکار

سنسور سقفی حضور روکار شیله

الکتروکوپا
سنسور چراغ

سنسور چراغ شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی روکار تک سنسور

سنسور سقفی روکار تک سنسور VISENA

الکتروکوپا
سنسور دیواری روکار

سنسور دیواری روکار VISENA

الکتروکوپا
سنسور سقفی توکار

سنسور سقفی توکار VISENA

الکتروکوپا
سنسور دیواری توکار

سنسور دیواری توکار VISENA

الکتروکوپا
سنسور سقفی سنسوردار روکارسه

سنسور سقفی سنسوردار روکارسه VISENA

الکتروکوپا