سنسور 36 درجه  -

سنسور 36 درجه - نامین نور

نامیران
سنسور  مدل حرکتی

سنسور مدل حرکتی کاوه

برق صنعتی عظیمی
فتوسل  مدل 20 آمپر

فتوسل مدل 20 آمپر کاوه

برق صنعتی عظیمی
سنسور  مدل حرکتی

سنسور مدل حرکتی کاوه

صنایع الکترونیک کاوه
فتوسل مدل 20 آمپر

فتوسل مدل 20 آمپر کاوه

صنایع الکترونیک کاوه
سنسور ورودی مدل AT03-PT100

سنسور ورودی مدل AT03-PT100 ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
فتوسل  مدل 10 آمپر

فتوسل مدل 10 آمپر کاوه

برق صنعتی عظیمی
فتوسل  مدل 10 آمپر

فتوسل مدل 10 آمپر کاوه

صنایع الکترونیک کاوه
سنسور حرکتی

سنسور حرکتی کاوه

اکولایت
فتوسل مدل 10 آمپر

فتوسل مدل 10 آمپر کاوه

اکولایت
سنسور سقفی مدل روکار تک سنسور

سنسور سقفی مدل روکار تک سنسور شیله

الکتروکوپا
سنسور دیواری مدل روکار

سنسور دیواری مدل روکار شیله

الکتروکوپا
سنسور دیواری مدل توکار

سنسور دیواری مدل توکار شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی مدل رو کار سه سنسور

سنسور سقفی مدل رو کار سه سنسور شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی مدل توکار متحرک

سنسور سقفی مدل توکار متحرک شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی مدل توکار

سنسور سقفی مدل توکار شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی مدل توکار سه سنسور

سنسور سقفی مدل توکار سه سنسور شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی مدل روکار تک سنسور

سنسور سقفی مدل روکار تک سنسور شیله

الکتروکوپا
سنسور فرکانسی مدل توکار

سنسور فرکانسی مدل توکار شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی مدل ماکروویو روکار

سنسور سقفی مدل ماکروویو روکار شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی مدل روکار

سنسور سقفی مدل روکار شیله

الکتروکوپا
سنسور چراغ مدل SC 784

سنسور چراغ مدل SC 784 شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی روکار تک سنسور

سنسور سقفی روکار تک سنسور VISENA

الکتروکوپا
سنسور دیواری روکار

سنسور دیواری روکار VISENA

الکتروکوپا
سنسور سقفی توکار

سنسور سقفی توکار VISENA

الکتروکوپا
سنسور دیواری توکار

سنسور دیواری توکار VISENA

الکتروکوپا
سنسور سقفی سنسوردار روکارسه

سنسور سقفی سنسوردار روکارسه VISENA

الکتروکوپا