سنسور  مدل حرکتی

سنسور مدل حرکتی صنایع الکترونیک کاوه

صنایع الکترونیک کاوه
سنسور حضوری مدل VS05H

سنسور حضوری مدل VS05H ویسنا

الکتروکوپا
سنسور سقفی روکار مدل VS05C

سنسور سقفی روکار مدل VS05C ویسنا

الکتروکوپا
سنسور حضوری مدل 	SC05K

سنسور حضوری مدل SC05K شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی روکار مدل SC05

سنسور سقفی روکار مدل SC05 شیله

الکتروکوپا
سنسور دیواری روکار مدل 	SC11

سنسور دیواری روکار مدل SC11 شیله

الکتروکوپا
سنسور دیواری توکار مدل SC02E

سنسور دیواری توکار مدل SC02E شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی روکار  مدل SC 05B

سنسور سقفی روکار مدل SC 05B شیله

الکتروکوپا
سنسور هالوژنی متحرک مدل SC-45A

سنسور هالوژنی متحرک مدل SC-45A شیله

الکتروکوپا
سنسور هالوژنی متحرک مدل SC 45B

سنسور هالوژنی متحرک مدل SC 45B شیله

الکتروکوپا
سنسور هالوژنی ثابت مدل SC 42C

سنسور هالوژنی ثابت مدل SC 42C شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی روکار مدل SC05CA

سنسور سقفی روکار مدل SC05CA شیله

الکتروکوپا
سقفی مایکروویو توکار مدل SC701E

سقفی مایکروویو توکار مدل SC701E شیله

الکتروکوپا
سنسور هالوژنی توکار مدل SC40

سنسور هالوژنی توکار مدل SC40 شیله

الکتروکوپا
سنسور سقفی روکار مدل VS07

سنسور سقفی روکار مدل VS07 ویسنا

الکتروکوپا
سنسور سقفی روکار VS09 مدل

سنسور سقفی روکار VS09 مدل ویسنا

الکتروکوپا
سنسور هالوژنی ثابت مدل VS 42

سنسور هالوژنی ثابت مدل VS 42 ویسنا

الکتروکوپا
سنسور دیواری توکار مدل VS02E

سنسور دیواری توکار مدل VS02E ویسنا

الکتروکوپا
سنسور سقفی روکار مدل VS06B

سنسور سقفی روکار مدل VS06B ویسنا

الکتروکوپا
رله فتوسل  روشنایی

رله فتوسل روشنایی میکرومکس

اکولایت
چراغ سقفی سنسور دار مدل SC 858

چراغ سقفی سنسور دار مدل SC 858 شیله

الکتروکوپا
فتوسل  ۱۶A مدل PSA -6A

فتوسل ۱۶A مدل PSA -6A شیوا امواج

شیوا امواج