ولت متر ۹۶*۴۸

ولت متر ۹۶*۴۸ شیوا امواج

شیوا امواج
آمپرمتر ۹۶*۴۸

آمپرمتر ۹۶*۴۸ شیوا امواج

شیوا امواج
مولتی متر ۱۴۴

مولتی متر ۱۴۴ شیوا امواج

شیوا امواج
سوپر ولت آمپرمتر ۹۶B

سوپر ولت آمپرمتر ۹۶B شیوا امواج

شیوا امواج
ولت متر تکی ۹۶

ولت متر تکی ۹۶ شیوا امواج

شیوا امواج
شمارنده دیجیتال مدل CL7

شمارنده دیجیتال مدل CL7 توکی

حمید الکتریک
شمارنده سری CI

شمارنده سری CI توکی

حمید الکتریک
شمارنده دیجیتال سری CA

شمارنده دیجیتال سری CA توکی

حمید الکتریک
شمارنده دیجیتال سری CX

شمارنده دیجیتال سری CX توکی

حمید الکتریک
شمارنده دیجیتال مدل CM

شمارنده دیجیتال مدل CM توکی

حمید الکتریک
شمارنده دیجیتال مدل TCN

شمارنده دیجیتال مدل TCN توکی

حمید الکتریک
پرده نوری  Admiral تیپ 4

پرده نوری Admiral تیپ 4 REER

فرانگار
کنترل دما مدل TC4Y-14R

کنترل دما مدل TC4Y-14R آتونیکس

حمید الکتریک
سنسور ایمنی مدل SG-DM

سنسور ایمنی مدل SG-DM Datalogic

فرانگار
ترانسمیترارتفاع فشاری

ترانسمیترارتفاع فشاری FineTek

فرانگار
ترانسمیترارتفاع خازنی

ترانسمیترارتفاع خازنی FineTek

فرانگار
سوییچ شناور نصب جانبی

سوییچ شناور نصب جانبی FineTek

فرانگار
سوییچ ارتفاع مغناطیسی

سوییچ ارتفاع مغناطیسی FineTek

فرانگار
مانیتورینگ بدون سیم

مانیتورینگ بدون سیم FineTek

فرانگار