چند درصد مردم کشور از داشتن برق محروم هستند؟

چند درصد مردم کشور از داشتن برق محروم هستند؟

سخنگوی صنعت برق و تشریح جدیدترین وضعیت برق رسانی به روستاها: وی گفت تعداد روستاهای برق دار قبل از انقلاب 4000 روستا بوده که طبق جدیدترین آمار به 57 هزار روستا رسیده است و7/99 درصد از جمعیت کشور برق دابیشتر

طرح دولت آمریکا تولید برق از طوفان

طرح دولت آمریکا تولید برق از طوفان

وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این سوال را مطرح کرد که آیا می توان طوفان را با یک بمب اتمی متوقف کرد همه شگفت زده شدند. بر اساس گزارش وب سایت شبکه ان تی وی به آلمان یک طوفان متوسط بیش از 600 ترا بیشتر