فن تابلویی مدل20*20 بلبرینگی

فن تابلویی مدل20*20 بلبرینگی Common Wealth

الکترو وزیری
فن تابلویی  مدل17*15 بلبرینگی

فن تابلویی مدل17*15 بلبرینگی Common Wealth

الکترو وزیری
فن تابلویی مدل 15*15 بلبرینگی

فن تابلویی مدل 15*15 بلبرینگی Common Wealth

الکترو وزیری
فن تابلویی مدل 12*12 بلبرینگی

فن تابلویی مدل 12*12 بلبرینگی Common Wealth

الکترو وزیری
فن تابلویی مدل 12*12 بوشی

فن تابلویی مدل 12*12 بوشی Common Wealth

الکترو وزیری
مولتی ترن  -

مولتی ترن - Bourns

الکترو وزیری
ترموسوئیچ مدل تخت

ترموسوئیچ مدل تخت متفرقه

الکترو وزیری
پتانسیومتر مدل قرمز

پتانسیومتر مدل قرمز A.E.C

الکترو وزیری
ترموسوئیچ مدل قابلمه ای

ترموسوئیچ مدل قابلمه ای متفرقه

الکترو وزیری
ترموسوئیچ مدل پیچی

ترموسوئیچ مدل پیچی متفرقه

الکترو وزیری
پتانسیومتر -

پتانسیومتر - Common Wealth

الکترو وزیری
وریستور -

وریستور - Common Wealth

الکترو وزیری
پل دیود KPBC 35-10 -

پل دیود KPBC 35-10 - SEP

الکترو وزیری
رلهSSR مدل Solid state

رلهSSR مدل Solid state Fotek

الکترو وزیری