کنترلر دما همراه با سنسور

کنترلر دما همراه با سنسور ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
ترمومتر لیزری 1200 درجه

ترمومتر لیزری 1200 درجه MASTECH

درخشش الکتریک بین الملل
ترمومتر لیزری 850 درجه

ترمومتر لیزری 850 درجه MASTECH

درخشش الکتریک بین الملل
ترمومتر لیزری مدل 537 درجه

ترمومتر لیزری مدل 537 درجه MASTECH

درخشش الکتریک بین الملل
ترمومتر لیزری مدل مدل MS65

ترمومتر لیزری مدل مدل MS65 MASTECH

درخشش الکتریک بین الملل
پاورمیتر مدل 3AVF-96

پاورمیتر مدل 3AVF-96 MASTECH

درخشش الکتریک بین الملل
ترموستات مدل مولتی ورودی

ترموستات مدل مولتی ورودی MASTECH

درخشش الکتریک بین الملل
ترموستات آنلی  1200 درجه

ترموستات آنلی 1200 درجه ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
کنترلر رطوبت مدل همراه با سنسور

کنترلر رطوبت مدل همراه با سنسور ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
ترموستات 400 درجه مدل AT01-400K

ترموستات 400 درجه مدل AT01-400K ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
سنسور ورودی مدل AT03-PT100

سنسور ورودی مدل AT03-PT100 ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
کالیبراتور جریان/ ولتاژ MASTEC مدل جریان/ولتاژ

کالیبراتور جریان/ ولتاژ MASTEC مدل جریان/ولتاژ MASTECH

درخشش الکتریک بین الملل
ترموستات مدل AT-402

ترموستات مدل AT-402 ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
 آمپر مترمولتی مدل AA-MAS

آمپر مترمولتی مدل AA-MAS ATBIN

درخشش الکتریک بین الملل
کنترلر بار سه فاز  مدل AA-LCS

کنترلر بار سه فاز مدل AA-LCS ATBIN

درخشش الکتریک بین الملل
آمپرمتر مستقیم مدل مدل AA-DAS

آمپرمتر مستقیم مدل مدل AA-DAS ATBIN

درخشش الکتریک بین الملل
رله شیشه ای سری E مدل E52-220 DC

رله شیشه ای سری E مدل E52-220 DC Italiana

درخشش الکتریک بین الملل
چشم الكترونيكي دو طرفه مدل PS-2000T-R

چشم الكترونيكي دو طرفه مدل PS-2000T-R ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
چشم الكترونيكي مكعبي مدل PF-700D-R

چشم الكترونيكي مكعبي مدل PF-700D-R ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
چشم الكترونيكي مكعبي مدل PF-500D-R

چشم الكترونيكي مكعبي مدل PF-500D-R ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
رله شیشه ای سری C مدل C4-2-230V DC

رله شیشه ای سری C مدل C4-2-230V DC Italiana

درخشش الکتریک بین الملل
مولتي رنج 8 پايه مدل H3C-R

مولتي رنج 8 پايه مدل H3C-R ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
مولتي رنج 11 پايه مدل H3C-R11

مولتي رنج 11 پايه مدل H3C-R11 ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
اینورتر  کنترل دور موتور

اینورتر کنترل دور موتور اشنایدر

درخشش الکتریک بین الملل
درایو اینورتر اشنایدر altivar31

درایو اینورتر اشنایدر altivar31 اشنایدر

درخشش الکتریک بین الملل
تایمر هفتگی مدل APT-9S

تایمر هفتگی مدل APT-9S ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
سنسور نوری مدل PF-200D-R

سنسور نوری مدل PF-200D-R ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
کانتر مدل H8DA

کانتر مدل H8DA ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
كنترل فاز مدل AVR172

كنترل فاز مدل AVR172 ANLY

درخشش الکتریک بین الملل
رله کنترل فاز مدل AEVR

رله کنترل فاز مدل AEVR ANLY

درخشش الکتریک بین الملل