کالای برق ذوالفقاری
کالای برق ذوالفقاری
خــدمات دپارتمان نورپـردازی کالای برق ذوالفقاری

معرفی کالا و خدمات


درباره من


خــدمات دپارتمان نورپـردازی کالای برق ذوالفقاری

  1. طراحی پروژه ها بر ساس انطباق کامل با استانداردهای نور و روشنایی ملی ایران و انجمن روشنایی اروپا
  2. طراحی اصولی با در نظر گرفتن تاثیرات نور ، روانشناسی نور و مبانی نورپردازی
  3. انجام محاسبات و شبیه سازی های دقیق نرم افزاری با استفاده از  Dialuxو CalcuLux
  4. انتخاب تجهیزات با توجه به الزامات فنی و حفاظتی چراغ ها و ادوات مربوطه متناسب با شرایط محیطی پروژه
  5. طـراحی جزئیات اجـرایی نورپردازی و نصب چراغ ها
  6. طراحی سیستم های کنترلی و هوشمند سازی روشنایی

 

فرم درخواست از کالای برق ذوالفقاری


لطفا جهت ثبت درخواست وارد حساب کاربری خود شوید و یا به صورت رایگان ثبت نام کنید

جانمایی گوگل